Menu

De oplevering van een WordPress XPress Website

Oplevering van een WordPress XPress website (of -shop)

WordPress is een content management systeem. Dat wil zeggen, dat de inhoud van de website door jou zelf wordt toegevoegd. Samen met jou zorg ik voor de vormgeving en de juiste werking van de website maar de inhoud zelf die zet jij er uiteindelijk zelf in.

Onder de ‘oplevering van de website’ verstaan we niet het moment, waarop de website door jou live wordt gezet, maar het moment, dat de afgesproken werkzaamheden klaar zijn. Dat is meestal enkele dagen nadat je bij mij bent geweest voor het opzetten van de site: We hebben afgesproken welke werkzaamheden nog zouden moeten gebeuren en bij voltooiing daarvan geldt de site als ‘opgeleverd’.