Webdesign

Webdesign is meer dan een mooi plaatje

Per 1 mei 2018 zijn alle sites die door WordXPression worden opgeleverd GDPR compliant

Veel ondernemers, sterker nog, ook veel webdesigners maken de grote fout om te denken, dat het ontwerp van een goede website gelijk staat aan het ontwerp van de grafische presentatie hiervan. Niets is minder waar. Vanuit jouw eigen ervaring in het bezoeken van websites weet je dit natuurlijk al lang: Hoewel de vorm belangrijk is, gaat het vooral om de inhoud en de ‘ervaring’ die je op mag doen met die site. De werkelijke dingen waar het om gaat bij een website zijn content, usability en user experience. Een hoop moeilijke woorden, waar we even nader op in zullen gaan.

Content

Het meest voor zichzelf sprekend is wel de content van een website: De daadwerkelijke inhoud, die de boodschap over moet brengen op de bezoeker. Die content moet op alle manieren kloppen. Een grote fout die ik bij veel websites zie is dat er onvoldoende is nagedacht over de juiste toon waarin je de bezoeker aan wilt spreken. Je zult al snel merken, dat op deze website de toon informeel is: Ik spreek je ongevraagd met je en jij aan en verwacht van jou eigenlijk hetzelfde. Ik wil de drempel die het Internet als het ware tussen ons op heeft geworpen slechten door direct een bepaalde toon te zetten. Het is ook een duidelijke keuze met betrekking tot het soort klanten wat ik wil hebben: Ik zoek die klanten, die er geen bezwaar tegen hebben om op een informele manier samen aan hun website te werken.

Usability

Usability heeft alles te maken met gebruikersvriendelijkheid. Volgens WikiPedia is het the ease of use and learnability of a human-made object.
Niemand wil eerst een handleiding doorlezen om jouw website te kunnen gebruiken. Het is dus verstandig gebruik te maken van gangbare standaarden en bekende ‘best solutions’, in plaats van iets compleet nieuws en origineels te bedenken.

Er is veel onderzoek gedaan naar wat werkt en wat niet werkt bij websites. Eén van mijn persoonlijke interesses is de ontwikkelingen op dit gebied en op het gebied van User Experience (zie volgende paragraaf). Dat is ook de reden, dat je op een website ontworpen door WordXPression nooit ‘creatieve navigatie’ aan zult treffen: De navigatie (de manier om tussen de pagina’s te bladeren) is vanzelfsprekend en logisch, precies zo als jij het zou willen op een andere site die je bezoekt!

User Experience (UX)

Usability is meetbaar: Volg je richtlijnen of niet. Navigeren bezoekers weg van je website, of blijven ze er uren op rondhangen. Heeft iemand één klink nodig om de informatie te krijgen die hij wilt, of moet hij hier veel moeite voor doen. Kan hij de content onbelemmerd lezen en zich er ten volle op concentreren, of wordt hij afgeleid door advertenties, pop-ups en ‘grafische grapjes’.

User Experience kan niet worden gemeten. Het is het gevoel wat jij over wil brengen op de bezoeker aan je site. Het is een atmosfeer, een idee waar je in meegenomen wordt of niet. User Experience kan wel worden ontworpen, gepland. En dat is precies wat ik met jou wil doen bij het ontwerpen van jouw website, het gevoel, de sfeer die kenmerkend is voor jouw bedrijf of organisatie ‘overbrengen’ op de bezoeker aan je website.

Grafisch ontwerp

En pas helemaal achteraan komt het grafisch ontwerp. Het is namelijk niet zo, dat een website de invulling is van het ‘leuke plaatje’ wat je uit een catalogus kiest. Het grafische ontwerp is het podium waarop jij jouw bedrijf wilt presenteren. En dat bedrijf krijgt vorm door de content, door het gemak waarmee de content kan worden geraadpleegd en door de ‘User Experience’, de online beleving van de niet-tastbare maar ozo belangrijke diepere waarden die er achter jou en je bedrijf schuilen. Om het design van jouw website te beginnen met het grafisch ontwerp, is als een toneelgezelschap, wat de decorbouwer alvast aan het werk zet, voor ze besloten hebben welk stuk er gespeeld gaat worden.

Functie voor design

In 2013 ben ik het motto ‘Functie voor Design’ gaan hanteren. Wat ik hiermee uit wil drukken is dat voor mij de functie van de website leidend is. Wat wil jij met je website bereiken. Het design -de vormgeving- is daaraan ondergeschikt. Daarom geloof ik ook niet in het gebruik van ‘Standaard Thema’s’. Natuurlijk, wanneer je een startende ondernemer bent is het prettig, wanneer je in eerste instantie kunt besparen op de kosten van je website, door een standaard thema te gebruiken, maar na verloop van tijd ontdek je zelf, dat dit standaard thema te beperkend voor je kan zijn. En dat is het punt waar wij elkaar kunnen ontmoeten.