Service contract

Wanneer je geen gezeur over de techniek wilt

Wat jij het liefst wilt natuurlijk is geen gezeur over de website. Je wilt je geen zorgen hoeven te maken over updates, back ups en storingen. Speciaal hierom heeft WordXPression een tweetal service abonnementen.

Wat zullen we voor je doen?

(Voor een snelle uitleg, bekijk de video)

Wanneer je een service abonnement heeft, zorgt WordXPression er voor, dat jouw website beschikbaar is en blijft. Dat doen we op de volgende manieren :

 • Jouw website wordt 24/7 gemonitord. Binnen 5 minuten na een eventuele storing gaat er een SMS bericht naar de ‘bewaker van dienst’ en die gaat hier direct mee aan de slag.
 • Wekelijks wordt een securitytest op je website uitgevoerd. Hiermee wordt gekeken, of er geen ‘vreemde scripts’ (malware) op je website zijn geinstalleerd.
 • Wekelijks wordt een performance test uitgevoerd. Er wordt hier niet gekeken of je website traag is, want de snelheid is in principe iets tussen jou, je webbouwer en je hoster, maar of je website niet trager wordt. Het trager worden van een website kan komen door meer verkeer, te veel plugins, ongewenste scripts (zoals malware) of mogelijke hardware problemen.
 • Eénmaal per week worden alle noodzakelijke updates gedaan. Voor de update wordt vanzelfsprekend een backup gemaakt. Bij eventueel geconstateerde problemen na een update, wordt de backup terug gezet.
 • Dagelijks wordt er een back up gemaakt die in de Amazon cloud wordt opgeslagen. Mocht er iets fout gaan, ben je zo weer online. (terugzetten van een back up geldt als een ‘kleine klus’).
 • Afhankelijk van het type contract, wordt er periodiek een ‘kleine klus op verzoek’ uitgevoerd. Een kleine klus is een actie die naar de inschatting van WordXPression maximaal 30 minuten zal kosten.

Basis Service Contract

Bij het ‘Basis Service Contract’ krijg je al het bovenstaande, waarbij je één ‘kleine klus’ per maand kunt opgeven. Mocht je in die specifieke maand geen kleine klus hebben, dan vervalt dit (je spaart dus geen klussen op). Een kleine klus is bijvoorbeeld : – Het vervangen van een logo, het installeren van een niet al te complexe plugin, Het aanpassen van zaken op de site, toevoegen of verwijderen van widgets etc. Mocht je meer werkzaamheden hebben, is de Support Strippenkaart een uitkomst. Een kleine klus wordt binnen 3 werkdagen uitgevoerd.

Het Basis Service Contract kost 250 euro ex BTW per website per jaar en wordt stilzwijgend verlengd (opzeggen uiterlijk een maand voor beëindiging contract). Voor meerdere websites, vraag een prijsopgave.

Wil je vaker een back up?

Wanneer je een druk bezochte webwinkel, membership site of een druk bezocht forum hebt, kan één maal per dag een back up onvoldoende zijn. Wat nu als midden in de kerst drukte aan het einde van de dag je database ineens crasht? Ben je dan zomaar een dag bestellingen kwijt? Mag je die straks aan de hand van de email bevestigingen allemaal met de hand opnieuw invoeren?

Voor 10 euro extra per maand (of 22,50 euro per maand, zonder verder Service contract) is het mogelijk om ieder uur een zogenaamde ‘incrementele backup‘ te laten maken. Er wordt alleen een backup gemaakt van de veranderingen ten opzichte van het voorgaande uur. Wanneer er onverhoopt iets mis gaat, kun je altijd terug naar de back up van het laatste moment, dat alles nog goed was, je raakt zo dus maximaal 1 uur gegevens kwijt. Omdat de backup via het Internet wordt gemaakt, is het wel belangrijk, dat de verbinding met je hosting provider ongestoord werkt.

Bij een doorlopende back up is er nog de extra mogelijkheid om ook een ‘uitwijk mogelijkheid’ in het contract op te nemen. Mocht de machine waar je website op staat voor langere tijd down gaan dan installeert WordXPression jouw website tijdelijk op een andere server. Op deze manier loop je geen inkomsten mis! Binnen 3 uur na het down gaan van de site, is jouw site weer up en running op een andere server. Hier zijn echter wel wat randvoorwaarden aan verbonden. Afhankelijk van de grootte van je site kan deze uitwijkmogelijkheid al vanaf 30 euro per jaar! Neem contact op voor een offerte.

(Belangrijk, de maximale grootte van de totale WordPress installatie mag maximaal 5 GB zijn, in de meeste gevallen zal dit echter geen probleem zijn. Is jouw WordPress installatie groter, neem dan even contact op voor een prijsopgaaf)

Neem dan contact op via het contactformulier.

Randvoorwaarden met betrekking tot de uitwijk mogelijkheid

Wanneer je kiest voor een uitwijkmogelijkheid voor je website gelden de volgende randvoorwaarden:

 • De website wordt uitsluitend op een verzoek van de klant overgezet naar de tijdelijke omgeving. Dit verzoek dient per SMS op een speciaal hiervoor opgegeven telefoonnummer te worden doorgegeven en bevestigd door WordXPression.
 • Om de website daadwerkelijk bereikbaar te maken is toegang tot de DNS nodig. Het is verstandig om je domein te registreren bij een andere partij dan waar je de hosting hebt: Bij een eventuele storing van je hoster kunnen DNS gegevens mogelijk ook niet aangepast worden, waardoor ‘omzetten’ niet mogelijk is. Het is de verantwoordelijkheid van de klant, dat de DNS op het moment van storing bereikbaar is.
 • De aangeboden hosting is een uitwijkmogelijkheid, geen vervangende hosting. Het is mogelijk dat de capaciteit van de uitwijk server minder is dan je gewend bent en de performance -vooral bij grote en drukke sites- trager. De uitwijkmogelijkheid is ook precies dat, wat het woord suggereert: Een plaats waar je tijdelijk heen uitwijkt in geval van storing. 
 • De uitwijk server is maximaal 30 dagen beschikbaar. Daarna wordt er van uitgegaan, dat de klant een oplossing voor het probleem (andere hoster of oplossen van de storing) heeft kunnen vinden. Na 30 dagen zal 15 euro per maand (ex BTW) voor de hosting berekend worden.
 • Het ‘uitwijkpakket’ bevat ook mail hosting. De klant is zelf verantwoordelijk voor het inrichten van de mail accounts. WordXPression is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventueel verloren gegane email.