Hoe bepalen we de ‘gemiddelde laadtijd’

Wanneer ik je een gemiddelde laadtijd van maximaal 2 seconden garandeer, dan is het natuurlijk belangrijk om te weten, hoe we die gemiddelde laadtijd gaan bepalen. Vandaar dat ik hieronder de voorwaarden en de meetmethode uiteenzet.

Matomo

Om deze gemiddelde laadtijd te bepalen, meten we de paginastatistieken via de Matomo installatie op de WordXPression server (https://stats.wordxpression.nl). Jij stemt er dus mee in, dat er een stukje code in jouw site wordt geladen, waarmee de sitestatistieken worden gemeten. Natuurlijk krijg jij ook inzicht in deze meetgegevens.

De ‘gemiddelde laadtijd’ wordt gemeten als de som van de volgende onderdelen van de Matomo performance metrics:

  • Average Network Time
  • Average Server Time
  • Average Transfer Time
  • Average Dom Processing Time

De DOM completion time en de On Load time worden niet in deze metingen betrokken.

Dit getal komt ongeveer overeen met de ‘First Contentful Paint’ van de Google Metrics.

Meetperiode

De meetperioden waarover het gemiddelde berekend zal worden is per kalendermaand.

Geldigheid metingen

De metingen worden als geldig gezien, indien er voldoende bezoek aan de pagina’s is geweest over de betreffende kalendermaand. ‘Voldoende bezoek’ wordt gedefinieerd op gemiddeld 20 bezoeken per dag. Een bezoek kan uit één of meer ‘page hits’ bestaan.

Indien er minder dan gemiddeld 20 bezoeken per dag zijn en de laadtijd overstijgt de 2 seconden, zal er geen restitutie voor de hosting kosten plaatsvinden.

Afwijkingen tussen gemiddelde metingen en Google PageSpeed rapportages

Het is mogelijk dat er significante afwijkingen tussen de Google PageSpeed rapportages en de door Matomo gemiddelde laadtijden worden gemeten. In alle gevallen is de Matomo meting leidend.

Redenen voor deze afwijkingen zijn :

  • De ‘First Contentful Paint (FCP)’ is niet exact hetzelfde als het laden van de pagina tot en met de ‘DOM Processing time’. Normaliter zal echter de FCP sneller plaatsvinden, dan de DOM Processing time.
  • Matomo meet op basis van iedere page hit. In de metingen worden dus alle browsers betrokken en alle page hits. De Google rapportages zijn gebaseerd op het gebruik van de Chrome browser, waarbij de gebruiker toestemming heeft gegeven tot het delen van gegevens met Google.
  • De Google meetgegevens zijn altijd gebaseerd op de laatste 28 dagen. Er vindt (nog) geen historische vastlegging van die meetgegevens plaats, waardoor het niet te matchen is met de gemiddelden over kalendermaanden.

In de meeste gevallen zal de meetmethode met Matomo op hogere resultaten uitkomen dan de Google metingen. In enkele gevallen zal dit niet zo zijn, dat is ook een reden waarom de resultaat-grens voor de Matomo metingen een halve seconde lager ligt dan die voor de Google metingen.

De eerste maand

Gedurende de eerste maand moet de performance van de website nog worden ingeregeld. Dat wil zeggen, dat gedurende die eerste maand in de eerste week mogelijk enkele ‘uitbijters’ zitten, die het complete maandgemiddelde omhoog halen. Om discussies te voorkomen, is daarom de eerste maand hosting gratis bij het afsluiten van een eerste jaarabonnement. Het ‘niet voldoen aan de performance eis’ is daarom geen reden om deze gratis maand naar een andere maand te verplaatsen. Het is meer zo, dat we ervan uitgaan dat we in die eerste maand sowieso over de gemiddelde performancegrens heengaan. Mocht je in jouw eerste maand onder die performancegrens blijven, heb je geluk gehad.

Word je website de baas. Neem vandaag nog contact op!

Contact Information

WordXPression 
Imkersdreef 525
7328DG Apeldoorn
06-10449807 (van 9:00 tot 17:00 van ma-vr)

KVK : 75580152 

Social media
Stuur een bericht