WP Courseware vs LearnDash – Daar word je wijzer van

Na zeven jaar is het toch echt tijd voor een nieuw vergelijk

A vintage balance

Het is alweer meer dan zeven jaar geleden, dat ik mijn eerste blogpost over Learning Management systemen postte in deze blog. Het ging destijds om een vergelijk tussen WP Courseware vs LearnDash en WP Courseware kwam er eigenlijk uit als ‘winnaar met een neuslengte’.

Maar het WP Courseware van toen is inmiddels enorm veranderd en ook met LearnDash is dit het geval.

In december 2019 kwam LearnDash met een compleet redesign van de software. En dat leek mij een goed moment om ook weer eens een serieuze blik op dit pakket te werpen en opnieuw het vergelijk WP Courseware vs LearnDash te maken.

Maar er is toch meer?

Natuurlijk zijn LearnDash en WP Courseware niet de enige twee plugins die er beschikbaar zijn voor online leeromgevingen. In de loop der jaren heb ik er heel wat voorbij zien komen en ook heel wat weer in de vergetelheid zien verdwijnen.

Dat ik in die jaren geen andere LMS-en besproken heb, wil niet zeggen, dat ik niet naar andere plugins op dit gebied heb gekeken. In tegendeel. Hoewel WP Courseware een geweldig LMS is, zie ik ook duidelijk de beperkingen die de plugin heeft. Het probleem was echter dat geen enkele andere plugin deze beperkingen leek op te lossen.

De meeste bouwers van LMS-en leken alleen het bestaande na te willen bouwen in plaats van een LMS-plugin nieuw te gaan bouwen.

Dus nu, zeven jaar na mijn eerste blogartikel over LMS-en zijn we terug bij af. Ik had graag een derde plugin in de vergelijking betrokken, maar er is werkelijk niets wat de moeite van het bespreken waard is.

Een andere achtergrond

Education Students People Knowledge Concept

WP Courseware en LearnDash komen allebei vanuit een compleet andere achtergrond. WP Courseware is destijds ontwikkeld met de ondernemer die zijn trainingen online wil verkopen in gedachten. LearnDash is ontstaan vanuit een academische omgeving, waar tot dan toe veel met Moodle werd gewerkt. Een omgeving die heel weinig intuïtief was in die tijd (inmiddels is het wat beter) en waarbij je eigenlijk een cursus nodig had om in staat te zijn een cursus te volgen.

Vanuit die verschillende achtergronden was het eigenlijk niet meer dan logisch dat beide plugins behoorlijk van elkaar verschilden.

Nu, zeven jaar later blijken ze veel meer naar elkaar toegegroeid te zijn. Maar laten we eens kijken op welke manieren.

LearnDash – een eerste indruk

Wanneer je voor het eerst met een LMS aan het werk gaat, is het niet echt uitzonderlijk, dat je in eerste instantie denkt ‘Waar moet ik in vredesnaam beginnen’. Want LMS-en zijn in zijn algemeen complex, met een groot aantal mogelijkheden.

LearnDash neemt je echter direct bij de hand. Want zodra je op de optie ‘LearnDash’ klikt in het dashboard menu krijg je de vraag of je het ‘Mini Bootcamp’ wilt volgen.

Dit ‘Mini Bootcamp’ is een aantal videolessen van om en nabij de vijf minuten ieder, die je uitleggen hoe LearnDash werkt.

De Nederlandse vertaling

Tasty fresh herring with onion and netherland flag on the water channel background in Amsterdam

Wanneer je deze video’s hebt uitgekeken wil je natuurlijk direct aan de slag. En dat valt even vies tegen wanneer je de Nederlandse versie van LearnDash gebruikt. De Nederlandse vertaling is echt tenenkrommend slecht en zeer inconsistent. Het is zeker aan te bevelen om zelf de vertaalbestanden bij te werken.

Om een paar droevige voorbeelden te noemen, wanneer je iets wilt sorteren op titel (order on title), moet je een keuze maken voor ‘bestellen op titel’. En ‘All Modules’ wordt regelmatig, maar niet altijd, vertaald met ‘Allemaal Modules’ in plaats van ‘Alle Modules’.

Daar staat tegenover, dat WP Courseware helemaal geen Nederlandse vertaling aanbiedt. Gelukkig kan je die wel -afzonderlijk- downloaden van deze website.

De gebruikersinterface

De ‘Course Builder’ van LearnDash doet mij sterk denken aan de Course Builder van WP Courseware, hoewel die van LearnDash er net iets gelikter uitziet. Het is een heel intuïtieve interface waarmee je stap voor stap de structuur van je cursus definieert. We hebben het dus over de structuur, nog niet de inhoud.

Het proces van het opbouwen van de cursus is in grote mate gelijk aan de opbouw van een cursus in WP Courseware, hoewel er verschillende termen voor de verschillende onderdelen worden gebruikt.

Wanneer je nog nooit eerder met een LMS gewerkt hebt, zal je al snel je weg weten te vinden. Heb je eerder met WP Courseware gewerkt, dan ben je enigszins in het nadeel, omdat bepaalde onderdelen andere namen hebben. En bepaalde termen gebruikt worden voor andere onderdelen. Een ‘Course’ in WP Courseware is een ‘Module’ in LearnDash. En een ‘Module’ in WP Courseware heet een ‘Lesson’ in LearnDash.

Maar ben je eenmaal gewend aan deze termen, dan zal je je weg makkelijk weten te vinden.

Quizzen

Bold black question marks on paper cards

Vanaf mijn eerste kennismaking met LearnDash heb ik al aangegeven, dat de ‘Quiz’ module van LearnDash die van WP Courseware overtreft. Is dat nog steeds het geval?

Gedeeltelijk.

Met ‘Open vragen’ (die met de hand moeten worden nagekeken) en Ja/Nee, Meerkeuze en Enkele keuze vragen is het test aanbod van WP Courseware redelijk beperkt.

LearnDash biedt hier heel wat meer mogelijkheden, met onder meer ‘fill in the blanks’, ‘Zet in de juiste volgorde’ en andere vergelijkbare mogelijkheden.

Net zoals bij WP Courseware kan je bij een toets/quiz vragen uit andere toetsen hergebruiken.

De ‘quiz pool’

Wat ik hier wel mis, is de ‘vragen poel’ die WP Courseware heeft. Ik kan in WP Courseware bijvoorbeeld 100 vragen maken en aangeven dat een toets 10 van die 100 moet bevatten. Waarmee je toch redelijk ‘unieke’ toetsen kan maken voor iedere keer, dat iemand deze toets moet doen.

Ik kan zelfs een categorie per vraag toevoegen en zeggen, dat een toets bijvoorbeeld 5 vragen van de éne en 5 vragen van de andere categorie moet bevatten.

Als dat ook mogelijk is in LearnDash, dan hebben ze dit zo goed weten te verstoppen, dat ik na een half uur zoeken op het internet het nog niet kon vinden.

Gerichte feedback

Toen in versie 3.x van WP Courseware de ‘Feedback’ optie werd ingebouwd, werd ik hier helemaal vrolijk van. Je kan namelijk aan een vraag een categorie hangen -zoals hierboven al besproken- maar wat nog veel mooier is, je kan aan de hand van de score van een toets feedback geven over ‘hoe deze is gemaakt’.

Dus bijvoorbeeld, indien iemand een zware onvoldoende scoort op het onderwerp ‘Beheer’ in een WordPress cursus, zou ik hem in de feedback na de test kunnen adviseren bepaalde lessen nogmaals te doen. En dat geheel automatisch.

De feedback in LearnDash is beperkt tot ‘Dit zijn de goede/foute antwoorden’, plus een eindcijfer.

Ik had meer verwacht. Met name gezien de achtergrond van LearnDash.

Groepen

Business course

De structuur van WP Courseware met betrekking tot de mensen die met de cursussen te maken hebben eigenlijk nogal recht toe recht aan. Je hebt ‘Instructors’ die cursussen maken en cursisten (Students) beheren, en je hebt cursisten, die een cursus volgen.

En je hebt ‘Classes’, wat doodgewoon alle cursisten zijn, die een specifieke cursus volgen.

Per cursus kan je maar één ‘Instructor’ hebben, die (onder meer) inzage heeft in de leervorderingen. En die instructeur heeft dit inzicht voor iedereen die de cursus volgt.

Dit is heel beperkend en in het verleden heb ik voor heel wat klanten heel wat maatwerk moeten programmeren, omdat ze het net iets anders willen.

Want een ‘cursus’ is natuurlijk niet hetzelfde als een ‘class’. Vooral wanneer we kijken naar blended learning situaties, hoeft de begeleider van een groep leerlingen absoluut niet dezelfde te zijn als de auteur van de leermiddelen.

En in LearnDash 3.0 wordt dit ‘net iets anders’ eigenlijk precies op de goede manier gedaan. Tenminste in mijn optiek.

De ‘Classes’ heten daar groepen en het werkt allemaal net iets anders.

In Learn Dash heb je ‘User Groups’ en een ‘User Group’ is een groep van één of meer studenten, één of meer begeleiders (Group leaders) die één of meer modules (cursussen) volgen.

Praktisch voorbeeld

Stel je voor. Ik heb een cursuspakket ‘Professioneel fotograaf worden’. En ik heb een aantal cursussen/modules. Enkele delen daarvan zijn ‘ondernemerschap’, ‘werken in de studio’ en ‘Photoshop voor fotografen’. Ik heb een ander pakket ‘maak betere vakantiefoto’s’. Onderdelen daarvan zijn ‘fotografie voor beginners’ en ‘Photoshop voor fotografen’.

Medewerker Jan geeft de professionele cursus, Medewerker Piet de vakantiecursus.

In de WP Courseware opzet zou Jan of Piet de ‘eigenaar’ zijn van Photoshop voor fotografen, en de enige die de resultaten kan zien. Wat natuurlijk compleet onpraktisch is, omdat in het ene geval Jan en in het andere geval Piet de resultaten zou moeten zien. Ook is het voor beide docenten compleet onoverzichtelijk welke leerlingen nu eigenlijk bij ‘hun’ groep horen.

Dit is dus in LearnDash prima opgelost.

Hergebruik van materiaal

Eén van de mooiste features van de nieuwe versie van LearnDash hebben ze wel heel goed weten te verstoppen. Wanneer je regelmatig cursussen maakt, zal je merken, dat bepaalde elementen regelmatig in verschillende cursussen terug zullen komen.

Of je nu een online cursus WP Courseware, LearnDash of WooCommerce volgt, een onderdeel ‘WordPress installeren’ heb je altijd nodig.

Wanneer je een cursus Photoshop voor Fotografen, Photoshop voor Webdesigners of Photoshop voor Designers volgt, je zal altijd een verkenning van de gebruikersinterface als les op willen nemen.

Kortom, er zijn van die situaties, waarbij je graag dezelfde content in verschillende lessen zou willen gebruiken.

De makkelijkste manier is natuurlijk met de één of andere ‘duplicate post‘ plugin. Maar dan maak je een kopie. Pas je iets in een les aan, dan zal je het ook in alle kopieën daarvan aan moeten passen.

Een tweede mogelijkheid is gebruik te maken van een plugin als ‘Reusable Content and Text Blocks‘ te gebruiken. En hoewel dat eigenlijk prima werkt, is het behoorlijk omslachtig in het gebruik, omdat je voor iedere ‘deelbare’ les, deze ‘reusable’ content apart aan moet maken.

Het vergt heel wat planning vooraf.

In LearnDash kan je eenvoudig bij de ‘Module’ opties instellen, dat de content hergebruikt kan worden. In de Engelse versie heet de optie ‘Shared Course Steps’, in het Nederlands ‘Gedeelde Module Stappen’. Maak je daarna een nieuwe cursus, dan wordt ook het materiaal uit andere cursussen ook als mogelijk te gebruiken lesmateriaal getoond.

Nadat je eenmaal content op deze manier hebt gedeeld, kan je deze optie niet meer uit zetten zonder ernstige gevolgen voor je cursussen.

Leuk voor programmeurs

Young programmers

Hoe flexibel een product ook is, het is altijd mogelijk dat het ‘niet niet’ past bij wat jij wilt. En dan is het leuk, wanneer een programmeur je kan helpen met een uitbreiding. Dat kan maatwerk zijn, of gewoon een andere plugin die ‘inhaakt’ op de bestaande.

WP Courseware biedt talloze opties om ‘in te haken’, maar helaas ontbreekt het hier aan alle documentatie. Zelf heb ik in het verleden heel wat maatwerk aanpassingen op WP Courseware gemaakt en iedere keer weer was het een navigeren door de broncode om op de juiste manier te communiceren. Want broncode zelf aanpassen is natuurlijk uit den boze.

LearnDash is op dit punt altijd sterker geweest dan WP Courseware. Vanaf het begin hadden ze een goede ‘API’ documentatie beschikbaar en conformeerden zich ook naar andere standaarden zoals SCORM, WP-REST en de Tin Can API (xAPI, Experience API). Dit maakt LearnDash bijvoorbeeld heel geschikt om te integreren met Adobe Captivate, H5P of Camtasia Interactive Video.

Conclusie

Laten we eerlijk zijn. LearnDash verslaat WP Courseware op bijna alle punten. Alleen op het gebied van testen en toetsen laat WP Courseware LearnDash ver achter zich. Waar LearnDash gaat voor een fraaie presentatie, hebben de makers van WP Couseware vooral gewerkt aan een inhoudelijk goed test framework.

Dan wordt het ook interessant om eens naar de prijs te kijken. Natuurlijk is een prijsvergelijk altijd aan het moment onderhevig en ik adviseer je dan ook zeker om zelf nog eens de prijzen te vergelijken zoals ze op dit moment gelden.

In onderstaande tabel worden de verschillende opties naast elkaar gezet.

SitesLearnDashWP Courseware
1$199$149 **)
2$229 *)$149
3-10$229$169
11-25$369$229
*) Licentie voor 10 sites**) Licentie voor 2 sites

In alle gevallen betreft het hier prijzen op basis van jaarlicenties. Deze bedragen zijn zoals ze zonder korting op de site worden geadverteerd. In werkelijkheid heb je hier meestal 10-30% korting op deze bedragen, maar de korting geldt uitsluitend voor het eerst jaar.

WP Courseware blijkt dus -met name wanneer je meerdere cursussites zou hebben- aanzienlijk voordeliger te zijn. Welke plugin het best voor jou geschikt is, is dus sterk afhankelijk van de wijze waarop je er mee gaat werken.

WP Courseware is voor jou de juiste keuze indien

  • Online trainingen aan wilt bieden, waarbij een groot accent ligt op de zelfwerkzaamheid / zelfredzaamheid van je cursisten
  • Tests een belangrijk deel van je cursus vormen en je wilt voorkomen, dat bij het opnieuw maken van eenzelfde test de cursist dezelfde toetst krijgt aangeboden
  • Jij de enige bent, waar de cursist ooit mee te maken krijgt.

LearnDash is voor jou de juiste keuze indien

  • Je te maken hebt met groepen cursisten waarbij verschillende groepen door verschillende docenten begeleid kunnen worden
  • Je toetsen wilt maken voor een jongere doelgroep of een doelgroep met leer beperkingen. De ‘toets’ module bevat verschillende sterk visuele elementen
  • Er een scheiding is tussen de auteur van de lesmaterialen en de docent.

Je online leeromgeving

Maar wat je keuze ook is, WordXPression kan je helpen bij het opzetten van je online leeromgeving. Wanneer je voor WP Courseware kiest, dan zijn er geen verdere licentiekosten verschuldigd voor WP Courseware. Dat is omdat toen ik in 2012 mijn licentie kocht dit een developers licentie met onbeperkte duur en een onbeperkt aantal sites was. Dit licentiemodel is rond 2014 aangepast, maar mijn klanten hebben het geluk, dat ze via mij nog steeds geen terugkerende licentiekosten voor WP Courseware hebben.

Voor LearnDash zal je een eigen licentie aan moeten schaffen. Helaas heb ik er destijds niet aan gedacht om ook voor LearnDash een dergelijke licentie te kopen.

Nog niet uitgelezen?

Vind je dit artikel interessant? Mooi! Want ik heb nog veel meer te bieden. Op deze site vind je letterlijke honderden artikelen over WordPress, marketing, e-commers, e-learning en nog veel meer onderwerpen. Op zoek naar meer informatie? Kies één van de trefwoorden hieronder of tik een zoekopdracht in.

Wees eens aardig en deel dit met je vrienden
Enkele trefwoorden om vergelijkbare posts te vinden:

Word je website de baas. Neem vandaag nog contact op!

Contact Information

WordXPression 
Imkersdreef 525
7328DG Apeldoorn
06-10449807 (van 9:00 tot 17:00 van ma-vr)

KVK : 75580152 

Social media
Stuur een bericht

Leer WP Courseware kennen

Binnenkort start WordXPression weer een nieuwe online live training WP Courseware.

Bouw zelf je online leeromgeving. Inclusief licentie WP Courseware

INCLUSIEF LEVENSLANGE LICENTIE WP COURSEWARE!