Adaptive Learning in LearnDash en WP Courseware

Pas je cursus aan aan het niveau van je cursist met Adaptive Learning

Adaptive Learning

Wanneer je het neusje van de zalm wilt met betrekking tot een online cursus, dan wil je natuurlijk een cursus, die zich aanpast aan het niveau van de cursist. Laten we vooropstellen, dat dat alleen mogelijk is, wanneer je veel extra tijd in je cursus wilt stoppen, want je zal naast de ‘gewone’ lessen ook extra materiaal aan je cursus toe moeten voegen.

Enige tijd geleden werd ik door een bedrijf benaderd. Voor de interne training van medewerkers had men cursussen ontwikkeld, maar men was niet zo te spreken over het LMS wat er gebruikt werd. Nu had men het één en ander over LearnDash gelezen, het bedrijf was hier aardig enthousiast over geworden en de hele cursus werd in LearnDash ondergebracht.

Eén van de belangrijkste redenen om voor LearnDash te kiezen, was omdat men een plugin op het Internet had gevonden, ‘Adaptive Learning With LearnDash‘ en deze leek precies te bieden, wat men nodig had.

Maar dat bleek dus tegen te vallen.

Wat was het probleem, wat men probeerde op te lossen?

Veiligheid voor alles!

Het bedrijf is een groot bedrijf met een grote verscheidenheid aan functies. Ook een bedrijf waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. En eigenlijk wil het bedrijf zeker stellen, dat iedere medewerker op de hoogte is van de veiligheidsvoorschriften en de verschillende veiligheidsprocedures. Maar niet iedere medewerker hoeft alles te weten.

Voor een administratief medewerker is het niet zo belangrijk om te precieze procedures te weten voor bijvoorbeeld het aansluiten van een tankauto om deze te laden. Dat zal hij toch niet doen. Maar wanneer er een alarm klinkt, is het wel van belang te weten, wat hij moet doen. Verschillende mensen moeten de veiligheidsprocedures op verschillende niveaus beheren.

En in het verleden moesten daarvoor uitgebreide handboeken gelezen worden, wat niet iedereen deed. Tot een slimme medewerker van de afdeling PR op het idee kwam om hier een online cursus van te maken, met quizvragen om de kennis te testen. Het systeem werd ontwikkeld, en iedereen tevreden.

Tenminste voor de eerste paar weken. Want men kwam er al heel snel achter, dat dit toch wel heel tijdrovend was. Gelukkig had men al bedacht, dat niet iedereen alles hoefde te weten, en waren de modules die je moest volgen per functie bepaald, maar dan nog. Veel van de instructies die er bekeken werden waren al bekend, maar de medewerker moest toch de hele video uitkijken, om daarna een aantal vragen te beantwoorden.

Van je fouten kun je leren

Een bekend Nederlands spreekwoord is ‘van je fouten kun je leren’. En dat klopt. Mensen die al jaren in het bedrijf werken kennen de meeste procedures al, maar kunnen nog steeds hiaten in de kennis hebben. In plaats van alles te herhalen wat ze al weten, kan je veel beter toetsen wat ze niet weten.

Het idee van de HR medewerker was dus om niet iedereen iedere keer de cursus te laten doen en de persoon daarna te testen. Maar door de persoon eerst te testen en daarna op basis van de onvoldoende scores bepaalde cursusmodules te laten doen, waarvoor onvoldoende is gescoord. Dat klinkt efficient, nietwaar?

Het principe van Adaptive Learning

En dit is ook precies het principe van Adaptive Learning. Je leert, je wordt getest en op basis van de testresultaten krijg je nieuwe leerstof aangeboden. Dat kan op twee manieren heel goed zijn. Allereerst kan je natuurlijk degene die nog niet alle verwachte kennis heeft extra informatie geven, zonder je cursus saai te maken voor andere cursisten, maar je kan ook nog een cursist die eigenlijk ‘bovengemiddeld’ is extra lessen geven ter verdieping.

Kortom, je hebt zo goed als een ‘cursus helemaal op maat’.

En dat had men dus verwacht van LearnDash samen met de ‘Adaptive Learning with LearnDash’ plugin.

Het werkte echter iets anders.

Adaptive Learning with LearnDash plugin

De Adaptive Learning with LearnDash plugin is een gratis plugin, die je kan downloaden uit de WordPress repository. En het is op zich een heel goede plugin. Maar bij het maken van de plugin is er van een bepaalde veronderstelling uitgegaan, die niet helemaal paste bij de wensen van mijn klant.

Het idee van de Adaptive Learning with LearnDash plugin is namelijk, dat iedereen met een bepaalde cursus begint, en afhankelijk van behaalde resultaten een ander pad gaat volgen.

Om dit te doen kent de Adaptive Learning with LearnDash plugin een zogenaamde ‘Parent – Child’ cursus relatie. Ik doe de Parent cursus, ik doe een aantal tests en aan de hand van die tests krijg ik aan het eind een gemiddeld resultaat. Afhankelijk van dit resultaat wordt besloten welke ‘child’ cursus het best bij mij past.

Op zijn beurt kan een child cursus weer de ‘parent’ zijn van een andere cursus. Dus wanneer ik de tests in de child cursus heb gedaan, wordt ik doorgestuurd naar een ‘child of the child’, ofwel het kleinkind van de oorspronkelijke cursus.

Of om het in een plaatje weer te geven :

Araptive Learning

Het idee is dat de cursussen na elkaar geschakeld worden. Dus op het moment dat je cursus 1 hebt gedaan, wordt afhankelijk van je resultaten cursus 2A, 2B of 2C aan je gepresenteerd. En zo gaat het ook door met de volgende niveau’s.

Op zich is er niets verkeerd met dit model. Het is echter enorm omslachtig om een dergelijke structuur op te zetten. En wat nog veel belangrijker was, het paste niet op het model wat de klant voor ogen had.

Bovendien kwam er nog een tweede nadeel om de hoek kijken. Want de werknemer moest uiteindelijk een toets met een voldoende beëindigen. Wanneer je dezelfde toets steeds achter elkaar mag maken, dan haal je uiteindelijk wel een voldoende, maar dat wil nog niet zeggen, dat je ook de stof beheert.

En toen ging men zoeken op het internet en kwam uit bij deze blogpost van mij.

De WP Courseware toets module

Ik heb in mijn leven met verschillende LMS-en gewerkt, maar voor mij heeft WP Courseware nog steeds een sterke voorkeur. Er zijn situaties waarin ik WP Courseware absoluut niet aan zou bevelen, maar er zijn veel meer situaties, waarin ik denk dat WP Courseware de perfecte oplossing is.

Om even duidelijk te zijn, WP Courseware ondersteunt geen ‘Adaptive Learning’ en bij mijn weten zijn er ook geen plugins waarmee deze functionaliteit wel in WP Courseware kan worden ondergebracht. Tenminste. Zoiets bestond tot voor kort niet.

Wat de klant wilde was niet wat LearnDash in combinatie met de Adaptive Learning plugin aanbood, maar iets wat veel meer in detail ging.

Om het in een plaatje weer te geven:

Adaptive Learning

De basis is hier de toets, waarin de kennis van de werknemer wordt getest. Er zijn nieuwe dingen te leren die hij nog niet weet, maar voor de nieuwe stof komt, moet eerst bepaald worden of de cursist/werknemer op de hoogte is van de bestaande stof. De oranje pijlen geven aan, dat er wellicht onvoldoende kennis is op het gebied van bepaalde geteste onderwerpen. Is dat het geval, dan wordt de cursist verwezen naar een cursus om de kennis op te halen. Die cursus wordt met een toets afgerond, en na het halen van de toets, gaat de cursist verder naar de volgende module.

Dat lijkt allemaal ontzettend ingewikkeld en behoorlijk wat werk om te realiseren. Maar dat valt eigenlijk best mee, omdat het grootste deel van de benodigde functionaliteit al standaard in WP Courseware is ingebouwd.

Ik hoefde de klant alleen maar te assisteren met het inrichten van de cursus en een heel klein beetje maatwerkcode voor hem te schrijven.

WP Courseware Quiz module

Wanneer je in eerste instantie de quizmodules van WP Courseware en LearnDash met elkaar vergelijkt, dan lijkt WP Courseware toch wel heel beperkt te zijn. Je hebt multiple choice, ‘ja/nee’ vragen, open vragen en opdrachten die je kan uploaden.

LearnDash heeft veel meer soorten vragen. Onder andere kan je dingen in paren bij elkaar zoeken, dingen in de juiste volgorde zetten, invuloefeningen (bijvoorbeeld losse woorden in een zin invoegen) en nog aardig wat meer.

Het nadeel van LearnDash is echter, dat de toetsen altijd hetzelfde blijven. Als ik een toets niet gehaald heb, dan krijg ik de volgende keer exact dezelfde toets aangeboden.

Bij WP Courseware werkt dat anders. En hoe anders dat is leg ik je graag uit.

Multiple choice vragen

Laten we met multiple choice vragen eens het voorbeeld gebruiken van één vraag met vier mogelijke antwoorden. Min of meer de ‘standaard’ voor multiple choice toen ik nog op de middelbare school zat.

Bijvoorbeeld :

Welke plaats ligt niet in de provincie Gelderland

O Nijmegen
O Tiel
O Geldermalsen
O Deventer

Het juiste antwoord is hier natuurlijk Deventer.

Op het moment dat ik deze vraag een aantal keren krijg aangeboden -bijvoorbeeld omdat ik de toets meerdere malen maak- dan is het op een gegeven moment wel duidelijk, wat het juiste antwoord is. Tenzij natuurlijk de antwoorden varieëren.

Ik kan in WP Courseware namelijk meerdere foute antwoorden opgeven, waarvan er in de uiteindelijke vraag slechts het aantal ingestelde antwoorden wordt getoond.

Ik kan dus 20 Gelderse plaatsnamen opgeven, één niet Gelderse -Deventer in ons geval- en iedere keer zullen drie van de 20, plus Deventer worden getoond. En iedere keer in een andere volgorde.

Dat maakt het al een stuk moeilijker om een patroon te ontdekken.

De vragenpoel

En om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken voor de cursist, kan je je vragen ‘opslaan’ in een vragenpoel

Stel je voor. Ik wil een toets hebben met 20 vragen. Wanneer ik 100 vragen formulier, en aangeef, dat ik er slechts 20 van wil gebruiken in een quiz, dan krijgt degene die de quiz doet steeds andere vragen. Wanneer je bovendien de vragen ook wisselt qua vraagstelling (Welke plaats ligt er in de provincie Gelderland, bijvoorbeeld), wordt het steeds moeilijker te ‘leren door het herhalen van de vragen’.

Het risico bij zo’n vragenpoel is natuurlijk wel, dat het allemaal wel heel willekeurig is. Ik wil namelijk de kennis van de cursist op verschillende gebieden testen. Dat is helemaal geen probleem. Je kan iedere vraag namelijk voorzien van tags. En per toets opgeven hoeveel vragen met welke tag in de toets naar boven moeten komen.

Dus als voorbeeld, wanneer ik de kennis van een cursist op basis van de verschillende Nederlandse provincies wil testen, zou ik de eerdere vraag kunnen taggen met ‘Gelderland’, en bijvoorbeeld ‘Wat is de hoofdstad van Noord Holland’ met de tag ‘Noord Holland’.

Maar nu gaan we het echt leuk maken, want hier komt ‘Adaptive Learning’ om de hoek kijken!

De Quiz Feedback van WP Courseware – Adaptive Learning Lite!

De werkelijke kracht zit hem in de Quiz Feedback van WP Courseware. Het is namelijk mogelijk om per toets een automatische feedback te geven. En die feedback kan je per ‘tag’, per vragengroep geven.

Adaptive Learning

Hierboven zie je een voorbeeld. Ik heb hier de feedback ingesteld voor een denkbeeldige quiz met (onder andere) een tag ‘wordpress’. Heeft iemand meer dan 95% van de quiz goed beantwoord, dan krijgt hij het eerste bericht te zien, heeft hij meer dan 70% (maar minder of gelijk aan 95%), het tweede bericht en heeft hij 50% of minder, het laatste bericht.

Dit kan gewoon een tekst zijn zoals in dit voorbeeld, maar het kan bijvoorbeeld ook een link zijn naar een pagina met extra informatie of extra videos als ondersteunende informatie. En wil je voorkomen, dat iedereen toegang kan krijgen tot deze ondersteunende informatie kan je sinds WP Courseware 4.8 deze pagina’s met extra informatie ook nog eens afschermen van het grote publiek.

Dat brengt Adaptive Learning al een stuk dichterbij. Je kan cursisten met onvoldoende kennis dus ‘bijpraten’ met extra cursuspagina’s met video of tekst.

Nested courses

Maar echt adaptive learning gaat een stapje verder. Want stel nu, dat die extra pagina of pagina’s met informatie niet voldoende zijn, om een cursist op het juiste niveau te brengen. Je hebt geen enkele mogelijkheid om dit te controleren.

Wat je dus eigenlijk wilt is tijdens zo’n ‘uitstapje’ naar een bijscholing, de cursist nogmaals te toetsen op zijn kennis, en te kijken of je nog meer ‘bij moet scholen’, of dat deze extra informatie voldoende was.

En in het geval van mijn klant was het dus zo, dat ze ieder ‘dieper cursusniveau’ opnieuw wilden toetsen. Met andere woorden, je gaat niet naar een pagina, maar naar een complete cursus.

Wanneer je het idee hebt, dat iedere cursus open toegankelijk moet zijn, is dat natuurlijk geen probleem. Maar dat is nu net iets, wat het bedrijf niet wilde. Omdat mensen in werktijd de cursussen mochten / moesten volgen, wilden ze vooral voorkomen, dat mensen cursussen zouden gaan doen ‘just for fun’. Iemand mocht alleen toegang krijgen tot de ‘verborgen’ cursussen, wanneer die toegang ook noodzakelijk was.

En aan mij de schone taak om dit ‘probleem’ op te lossen.

De oplossing

Soms is een oplossing kinderlijk eenvoudig, wanneer je het probleem goed gedefinieerd hebt. En het definiëren van het werkelijke probleem kostte eigenlijk meer tijd, dan het bedenken van de oplossing. En ik moet hier eerlijk bij aangeven, dat ik waarschijnlijk zonder de plugin Adaptive Learning with LearnDash waarschijnlijk nooit op de oplossing zou zijn gekomen. Want hoewel de procedures niet pasten bij de oplossing die mijn klant zocht, was de manier waarop deze plugin te werk gaat echt het ei van Columbus.

Wat doet Adaptive Learning with LearnDash dan zo geniaal?

Closed courses

Zowel LearnDash als WP Courseware kennen zogenaamde ‘Closed’ cursussen. Een ‘closed’ cursus is een cursus waarop geen nieuwe inschrijvingen meer plaats kunnen vinden en die zich ook niet zal tonen in de userinterface. Behalve dan voor die mensen die al voor die cursus ingeschreven waren.

Om eens een voorbeeld te geven. Stel dat ik ooit een Adobe Photoshop cursus zou hebben gemaakt gebaseerd op versie CS 6. Vandaag de dag, met versie CC 2022 als de gangbare versie, is CS 6 hopeloos verouderd. Maar mensen die deze cursus al gekocht hebben, die willen mogelijk nog steeds toegang hebben. Om te voorkomen dat nieuwe mensen zich inschrijven voor deze cursus kan ik hem dus ‘sluiten’. Bestaande cursisten blijven toegang hebben, maar voor nieuwe cursisten is deze cursus onzichtbaar.

Dat was precies wat ik nodig had.

Alleen een shortcode

Toen ik aan deze klus begon, dacht ik eerst dat het een enorme programmeerklus zou gaan worden. Er zou een beheerdersinterface gemaakt moeten worden om de cursussen en quizen onderling aan elkaar te relateren, er moest een ‘automatische inschrijving onder water’ op die gesloten cursussen plaatsvinden en nog veel meer.

Maar dat bleek dus enorm mee te vallen, het enige wat hier nodig was, was een heel eenvoudige shortcode. Want in de ‘Feedback’ functie van WP Courseware kunnen HTML en shortcodes worden gebruikt.

Als je meer wilt weten hoe shortcodes in zijn algemeenheid werken, dan moet je dit artikel uit de snippet base er eens op nalezen, maar ik heb dus voor de klant een shortcode ‘addcourse’ gemaakt. En die is eigenlijk heel eenvoudig toe te passen.

Een bericht in de ‘Feedback functie’ zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien, ervan uitgaand, dat iemand onvoldoende kennis heeft om de cursus ‘WordPress voor beheerders’ te kunnen volgen, zonder eerst ‘bijgeschoold’ te worden.

Je hebt helaas nog onvoldoende kennis om met de volgende les door te gaan. Ik beveel je dus van harte aan, om de cursus [addcourse id="12"]Introductiecursus WordPress[/addcourse] te volgen.

Het nummer ’12’ is het ID nummer van de specifieke cursus waar de klant heen kan gaan.

Wat gebeurt er vervolgens wanneer hij op de link klikt?

Na het klikken op de link wordt er een PHP script aangeroepen wat achtereenvolgens de volgende taken zal verrichten

  1. Er wordt een controle gedaan, of het script inderdaad wel draait in een WordPress omgeving, en niet ergens stiekem van buitenaf wordt aangeroepen.
  2. De credentials van de ingelogde gebruiker worden gecontroleerd. Dit wordt onder meer gedaan, door een unieke toegangscode die door de shortcode aan de URL wordt meegegeven ook overeenstemt met de gebruikersgegevens, waarop deze shortcode is gebaseerd.
  3. Als dat zo is, wordt er gecontroleerd, of de persoon al is ingeschreven op cursus nummer 12. Is dat niet zo, dan wordt hij automatisch aan de cursus toegevoegd.
  4. En tenslotte wordt de de eerste les van de cursus opgestart.

Adaptive Learning als marketing methode

Adaptive Learning

In dit hele voorbeeld over Adaptive Learning ben ik uitgegaan van een specifieke situatie in een specifiek bedrijf. En dit is een prima situatie wanneer een bedrijf intern online cursussen aanbiedt om het personeel te scholen, of bijvoorbeeld in het onderwijs.

Wanneer jij online cursussen verkoopt, dan heb je waarschijnlijk helemaal geen behoefte om jouw cursussen geschikt te maken voor ‘adaptive learning’ zoals hierboven besproken. Het is meer werk, en je verkoopt minder. Vooral omdat iemand gratis de extra kennis krijgt, die hem ontbreekt.

Je kan het echter ook anders doen.

Je biedt een (geheel gratis) cursus aan. Je eindigt die cursus met een toets en in die toets test je de kennis met betrekking tot de stof die in de cursus expliciet behandeld is, maar ook de stof die impliciet als kennis werd verondersteld. Omdat ik toch al als voorbeeld ‘WordPress’ als kennisgebied heb genoemd, en het toevallig ook nog mijn expertisegebied is, laten we daar even op doorgaan.

Het voorbeeld is overigens geheel fictief.

Stel je voor, ik heb een gratis cursus ‘Een eerste kennismaking met Elementor’. Ik leg in deze cursus het één en ander over Elementor uit en aan het einde van de cursus is een aantal quizvragen. Deze vragen hebben betrekking op twee kennisgebieden : Elementor en WordPress.

Ik test niet alleen op de kennis die in de cursus is opgedaan, maar ook op extra kennis, waardoor ik de bestaande voorkennis van mijn klant in kan schatten.

Wanneer uit de scores blijkt, dat de bezoeker eigenlijk te weinig van WordPress weet, dan stel ik hem voor, om eerste een introductiecursus WordPress te doen (die ik natuurlijk aanbied!)

Wanneer uit de scores blijkt, dat iemand al meer weet over Elementor dan in de cursus is behandeld, kan ik die persoon adviseren de cursus ‘Elementor voor gevorderden’ te doen, anders ‘Elementor voor beginners’

En op deze manier kan ik mijn klant van een goed advies voorzien, passend bij het bestaande kennisniveau.

Adaptive Learning inbouwen in je cursusomgeving?

Wanneer je op de één of andere manier, of om de één of andere reden adaptive learning wilt inbouwen in je cursusomgeving, of een nieuwe omgeving inclusief adaptive learning op wilt (laten) zetten, ga er dan alsjeblieft op basis van mijn artikel er niet vanuit dat één van de genoemde online leeromgevingen ‘beter’ geschikt zou zijn dan de ander. Voor de besproken klant was WP Courseware zonder meer de meest passende omgeving. Voor jou zou dat LearnDash kunnen zijn. Heb je advies nodig, maak dan eens een afspraak voor een gratis online adviesgesprek, en we kunnen op basis van jouw ideeën en behoeften zien wat voor jou de beste oplossing is.

Ben je op zoek naar een online leeromgeving zonder Adaptive Learning, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom contact op te nemen.

WordXPression en e-learning

Sinds 2011 help ik mensen bij het opzetten van online cursusomgevingen. En dat doe ik op veel manieren. Onder andere door betaalbare online leeromgevingen op basis van WP Courseware of LearnDash te bouwen. Maar ook door het geven van cursussen en workshops, zoals ‘Ontwikkel je Online Training‘, ‘Videoediting met DaVinci Resolve 17‘ en ‘Webinars in de Praktijk‘.

Voor een meer persoonlijke, op maat toegesneden begeleiding bij het ontwikkelen van je online training (eventueel inclusief bruikleen van noodzakelijke apparatuur als verlichting en een professionele video camera in mijn studioruimte), is de WordXPression Support Strippenkaart een goede oplossing.

Nog niet uitgelezen?

Vind je dit artikel interessant? Mooi! Want ik heb nog veel meer te bieden. Op deze site vind je letterlijke honderden artikelen over WordPress, marketing, e-commers, e-learning en nog veel meer onderwerpen. Op zoek naar meer informatie? Kies één van de trefwoorden hieronder of tik een zoekopdracht in.

Wees eens aardig en deel dit met je vrienden
Enkele trefwoorden om vergelijkbare posts te vinden:

Word je website de baas. Neem vandaag nog contact op!

Contact Information

WordXPression 
Imkersdreef 525
7328DG Apeldoorn
06-10449807 (van 9:00 tot 17:00 van ma-vr)

KVK : 75580152 

Social media
Stuur een bericht

Leer WP Courseware kennen

Binnenkort start WordXPression weer een nieuwe online live training WP Courseware.

Bouw zelf je online leeromgeving. Inclusief licentie WP Courseware

INCLUSIEF LEVENSLANGE LICENTIE WP COURSEWARE!