Relevant zoeken in WordPress

De WordPress zoek functie opnieuw bekeken

relevant zoeken | Relevant zoeken in WordPress

Mijn opa, die net zoals ik Willem Jacob van der Ploeg heette had een standaard antwoord op de vraag ‘Waar is de [waar je ook naar zoekt]’. Hij citeerde de bijbel. ‘Zoekt, en gij zult vinden’ (Mattheüs 7:7).

Als kind of tiener klinkt dat niet erg behulpzaam, maar nu ik eenmaal een paar jaar ouder ben (bouwjaar 1964), kan ik eigenlijk zijn antwoord heel goed waarderen. Want 90% van de informatie die mij gemaakt heeft tot de WordPress expert die ik ben, is omdat ik goed heb leren zoeken. En hoewel mijn opa in 1980 al is overleden, ben ik hem nog steeds veel dank verschuldigd.

Efficiënt en Relevant zoeken…

In een eerdere blogpost -die ik inmiddels heb verwijderd, omdat de daadwerkelijke informatie verouderd was- heb ik Google Search wel eens vergeleken met een moderne religie. Jij en ik, als eigenaren van websites, doen alles om Google te behagen, in de hoop dat we Google’s zegeningen ontvangen in de vorm van een vermelding op de eerste pagina van een zoekresultaat.

Maar omdat Google’s wegen ondoorgrondelijk zijn, vertrouwen we op de hogepriesters van de vindbaarheid, de ‘SEO Experts’ (hmm… nou ja… vertrouwen…) die ons de Google’s ondoorgrondelijke wegen verklaren.

Er zijn natuurlijk ook mensen die een short cut nemen en aflaten kopen (Google Ads, Microsoft Ads, Facebook/Meta Ads), maar hoe je het ook wendt of keert, het krijgen van bezoekers aan je website kost tijd, geld of misschien zelfs allebei.

Wanneer je zo’n bezoeker eenmaal op je website hebt, moet je dus eigenlijk alles doen, om hem of haar daar zo lang mogelijk te houden. En dat wil ook zeggen, dat je het ‘zoeken naar informatie’ zo makkelijk mogelijk moet maken!

Eén van de manieren is door ervoor te zorgen, dat er voldoende links naar andere content op je site is. Al lezend zal je bezoeker ‘doorgaan’ naar andere onderwerpen.

Maar een tweede goede manier is om ervoor te zorgen, dat iemand ook makkelijk verder kan navigeren naar totaal andere onderwerpen.

Relevant zoeken

Hierboven zie je een blok met opties die je onder iedere blogpost op de WordXPression site teken kan komen. Dit blok bestaat uit een aantal belangrijke onderdelen. Laten we die stuk voor stuk eens bekijken.

Allereerst zie je een ‘zoekveld’. In dit zoekveld kan de bezoeker op welke gewenste term dan ook zoeken.

Dit wordt gevolgd door een lijst met ‘tags’ of ‘trefwoorden’. Hier kan de bezoeker de tags die hem of haar interesseren aanklikken. Dit kunnen ook tags zijn, die niets met het huidig onderwerp te maken hebben.

En het laatste element is een oranje balk met een ‘ticker’, die de komende cursussen van WordXPression stuk voor stuk toont.

Kortom, de bezoeker heeft behoorlijk wat om uit te kiezen.

Het zoeken hier is dus zeker ‘efficient’. Na het lezen van het blogartikel, hoeft de lezer geen extra acties te nemen om verder te gaan. Een trefwoord aanklikken of zelf een term ingeven is genoeg.

Maar kan de bezoeker ook relevant zoeken?

Relevant zoeken… een echte uitdaging!

Relevant zoeken, dus zoeken op een manier dat het makkelijk is om de door jouw bezoeker gewenste informatie direct te tonen, is een aardige uitdaging in WordPress. Hoewel de zoekfunctionaliteit over de jaren best verbeterd is, is het nog steeds ver onder de maat.

Wanneer je een website van 5 pagina’s met 10 blogposts hebt, is dat geen probleem. Maar met honderden blogposts (op dit moment staan er op de WordXPression site meer dan 700 blogposts), en een honderdtal pagina’s, kan de WordPress zoekfunctie toch enkele problemen opleveren.

De grootste twee problemen zijn, dat de zoekfunctie traag is en omdat de presentatie van de resultaten heel wat te wensen overlaat. De zoekresultaten worden in aflopende volgorde conform de publicatiedatum getoond. Met een beetje pech, is het artikel waar je echt in geïnteresseerd bent, pas op pagina 10 te vinden. Het moment, dat je hoogstwaarschijnlijk al bent afgehaakt.

Gelukkig is er een plugin die de zoekfunctie van WordPress herdefinieerd. Zodat je dus wel relevant zoeken kan. Maar deze plugin heeft toch enige uitleg nodig.

Relevanssi – A Better Search

De Relevanssi plugin presenteert zichzelf als een ‘betere zoek plugin’. Maar wat maakt een zoek plugin nu daadwerkelijk beter?

Om dat goed te beoordelen, kijken we eerst naar wat we eigenlijk van een zoek opdracht in WordPress verwachten.

Snel

De WordXPression site is behoorlijk snel. Maar wanneer ik kijk naar welke pagina’s het zoeken vertragen, dan zijn dit eigenlijk zonder uitzondering de zoekpagina’s. Waarom is dat zo?

Allereerst kan natuurlijk iedere pagina gecached worden. En dat is ook precies wat ik doe met iedere pagina. Maar de resultaten van een zoekopdracht vallen moeilijk te cachen, want de kans dat eenzelfde opdracht meerdere keren zal worden uitgevoerd binnen een korte tijd is miniem.

Ten tweede, jouw zoekopdracht zal door iedere blogpost, iedere pagina en ieder product op zoek gaan naar de door jou ingegeven term. En dat kost tijd. Niet alleen omdat de tekst doorlopen moet worden, maar wanneer er shortcodes voorkomen in de content, zullen die shortcodes eerst in tekst omgezet moeten worden.

En het uitvoeren van shortcodes kost ook aardig wat tijd.

Nu is dat, hoe de standaard WordPress zoekfunctie werkt. Er zijn zoekfuncties die anders werken. En dat ‘anders werken’ is precies wat Relevanssi doet.

Om te beginnen worden alle blogartikelen geïndexeerd! Wat wil dat zeggen?

Eigenlijk heel eenvoudig: Er wordt onder water een gigantisch trefwoordenregister gemaakt, met alle woorden die er in blogposts voorkomen. En bij zo’n trefwoord staat een directe verwijzing naar onderliggende blogartikelen, waar dat trefwoord is gebruikt.

Wanneer je dus zoekt op bepaalde trefwoorden, zal de zoekfunctie niet ieder artikel helemaal doorlopen, maar als eerste ingang de ‘index’ met de trefwoorden gebruiken.

En om extra efficient te zijn, zal iedere shortcode in een post eerst uitgevoerd, en daarna geïndexeerd worden, zodat dit tijdens de zoekactie zelf niet meer hoeft.

Compleet

relevant zoeken met relevanssi

Wil je werkelijk relevant zoeken, dan moet je eigenlijk ook alle tekst in ‘custom fields’ en ‘custom taxonomies’ meenemen. Wat custom fields en -taxonomies zijn heb ik je recentelijk nog uitgelegd.

De standaard zoek functie van WordPress kijkt echter uitsluitend naar de tekst in de titel, de content en de samenvatting. Alle custom fields die je toevoegt (of die via een plugin zijn toegevoegd) worden genegeerd.

Dat kan heel vervelend zijn. Vooral wanneer de informatie in die velden van wezenlijk belang is. Gelukkig kijkt Relevanssi iets verder en kan je aangeven op welke manier de wilt dat de ‘custom fields’ verwerkt worden.

Bij ‘Aangepaste velden’ in de instellingen kan je aangeven, welke aangepaste velden meegenomen moeten worden in de indexering (en daarmee in de zoekopdrachten).

 • Geen : Dat spreekt voor zich, aangepaste velden worden niet meegenomen
 • Alle : Ook dat is duidelijk – alle velden worden geïndexeerd
 • Zichtbaar : Dat is wellicht wat minder vanzelfsprekend. Maar er is een afspraak (die overigens niet door iedere plugin bouwer wordt nageleefd) dat de namen van velden met informatie die niet getoond hoeft te worden met een underscore beginnen. Dus _onzichtbaar_veld bijvoorbeeld. En de velden die wel getoond moeten worden beginnen daar niet mee. Dus zichtbaar_veld bijvoorbeeld.
 • Sommige : Hier kan je zelf ingeven welke velden opgenomen moeten worden bij de indexering, door de naam van die velden in te geven in het veld wat verschijnt, wanneer je voor ‘Sommige’ kiest.
  Een alternatieve manier om het te doen is door gebruik te maken van de filterhaak ‘relevanssi_index_custom_fields’. Dit is een filter die een array (‘lijst’) met veldnamen teruggeeft.

Een voorbeeld van het gebruik van ‘relevanssi_index_custom_fields’

<?php 
add_filter( 'relevanssi_index_custom_fields', 'wxp_rlv_custom_fields' );
function wxp_rlv_custom_fields( $custom_fields ) {
 return array('custom_biography','custom_bibliography');
}

Voor voorbeelden hoe met code snippets te werken kijk ook eens in de snippet base van WordXPression.

Gewogen

Niet iedere tekst is even belangrijk voor een zoekresultaat. Woorden die in een titel staan zullen over het algemeen belangrijker gevonden worden, dan woorden die in het commentaar staan. Tenslotte, de tekst in de titel is weloverwogen gekozen door de schrijver en tekst in commentaren is eigenlijk een toevallig product van reacties.

Gelukkig kan je in Relevanssi ook het ‘gewicht’ van individuele onderdelen van de post ‘wegen’.

Relevant zoeken met Relevansi

Hierboven zie je de standaard ‘weging’ van de verschillende onderdelen. De content zelf heeft in bovenstaand voorbeeld een waarde van 1, de titel wordt 5x zo zwaar gewogen. En daar zit ook een zekere logica in. Want de woorden in de titel, die bepalen heel sterk waar de complete post over zal gaan.

De rest van deze factoren lijkt ook wel duidelijk. Zelf zou ik echter voor een andere ‘weging’ kiezen. Ik zou bijvoorbeeld de tags en categorieën een iets hoger gewicht geven, dan de content zelf. Want deze taxonomieën beschrijven al waar het artikel over gaat.

Met betrekking tot de content speelt ook de frequentie van de zoekwoorden een rol. Hoe vaker een zoekwoord voor zal komen hoe hoger de relevantie wordt.

Gesorteerd

En dan komt natuurlijk de belangrijkste functie van Relevanssi. Wat behalve een snelle zoekopdracht, wil je natuurlijk ook een zoekopdracht waarin de meest relevante resultaten makkelijk te vinden zijn. En daarom zal -standaard ingesteld- Relevanssi de resultaten in volgorde van relevantie volgens de door jou opgegeven waarden geven. De meest relevante waarden als eerste.

Er is nog meer!

Om je bezoekers nog beter te helpen de juiste informatie te vinden heeft deze plugin nog een aantal krachtige hulpmiddelen beschikbaar. En los daarvan heb ik zelf ook nog een aardige tip om ervoor te zorgen, dat jouw bezoekers makkelijk(er) kunnen vinden wat ze zoeken.

Meten is weten

Waarop zoeken mensen eigenlijk, wanneer ze zoeken op je site? Welke termen gebruiken ze? Om daar inzicht in te krijgen, kan je er optioneel voor kiezen om ‘logging’ aan te zetten. Wanneer je dat doet, dan zullen alle zoektermen worden gelogd. Maar waarom zou je dat willen?

Inspiratie voor nieuwe onderwerpen

Eén van de redenen, dat ik de zoekopdrachten log op mijn site is omdat ik inzicht wil hebben in wat mijn bezoekers interesseert. Op deze manier kan ik in de toekomst onderwerpen toevoegen aan mijn blog. Onderwerpen, waar duidelijk interesse voor bestaat.

Maar er zijn nog een aantal andere redenen om de zoekopdrachten te willen loggen.

Synoniemen gebruiken

Eén van de dingen die je met de Relevanssi plugin kan doen is synoniemen voor zoektermen aangeven. Dat doe je in de settings met een heel eenvoudige lijst, zoiets als:

woning=huis
voertuig=auto
persoon=iemand

Op deze manier vertel je Relevanssi, dat wanneer iemand het woordt ‘woning’ intikt, er ook op ‘huis’ gezocht zal moeten worden, wordt er ‘voertuig’ ingetikt, moet er ook op ‘auto’ gezocht worden etc.

Op deze manier maak je het zoeken en vinden een stuk gemakkelijker.

‘Onzichtbare’ zoektermen

Maar je kan nog een stapje verder gaan. Eén van de dingen die je kan doen is een extra ‘aangepast veld’ toevoegen. En in dat ‘aangepast veld’ zet je zoektermen, waarop je ook wil, dat het bericht gevonden kan worden.

Wanneer je synoniemen opgeeft, dan zullen die synoniemen voor alle zoekopdrachten gelden. Geef je een aantal specifieke zoektermen bij een bepaald bericht op, dan zullen deze zoektermen, hoewel ze totaal niet in de tekst voorkomen toch worden getoond.

Stel je voor. Je hebt een reisblog. En je hebt net een prachtig artikel geschreven over de Istrische kust. In plaats van alle stadjes, dorpen en gehuchten in je artikel te noemen, noem je al deze plaatsen in je ‘onzichtbare veld’. Zoekt iemand op die plaats, dan zal het artikel -wat over de omgeving van die plaats gaat- toch verschijnen. Ondanks het feit, dat het helemaal niet is genoemd.

Stopwoorden

Een andere manier om het zoekproces te optimaliseren is door stopwoorden op te geven. Stopwoorden zijn woorden die niet in de index voor moeten komen. Bijvoorbeeld het woord ‘die’ zal in bijna ieder artikel voorkomen enin mijn blog ‘WordPress’ ook. Om te voorkomen, dat er veel gezocht en vergeleken moet worden, is het goed om deze ‘stopwoorden’ op te nemen.

En dat is vrij makkelijk te doen. Er is een tabblad ‘stopwoorden’. Hier kan je sowieso de vanzelfsprekende stopwoorden zelf intikken, maar er wordt ook een lijst bijgehouden van de 25 meest voorkomende woorden in je blog. Klik je op de knop achter dit woord, dan wordt dit woord op de stopwoordenlijst geplaatst. Zeker de moeite waard om een uurtje (dat kostte het mij met 700+ blogartikelen) kritisch dat lijstje langs te lopen.

Relevanssi Light

Wanneer je dit artikel tot hier toe hebt gelezen, dan schrikt misschien de enorme hoeveelheid in te vullen parameters je een beetje af. En dat kan ik best begrijpen. Vind je het idee van ‘geïndexeerd zoeken’ eigenlijk best wel prettig, maar heb je al die toeters en bellen die ik hierboven besproken heb niet echt nodig, dan is er van deze plugin ook een ‘light’ versie. Deze plugin versnelt het zoeken op je site, zonder dat je allerlei ingewikkelde instellingen hoeft in te geven.

Ten opzichte van de standaard versie van Relevanssi zijn er echter wel een aantal beperkingen.

 • Met Relevanssi Light kan je geen synoniemen gebruiken
 • Relevanssi Light zoekt niet in custom velden
 • Je kan met Relevanssi Light niet zelf de wegingsfactor aangeven

Daar staat wel tegenover, dat omdat Relevanssi Light een stuk eenvoudiger is, deze plugin ook veel sneller zoekt dan de ‘grote’ Relevanssi plugin.

In een kort lijstje van snel naar traag:

 • Relevanssi Light
 • Relevanssi
 • WordPress standaard zoek functie

Relevanssi Premium

En natuurlijk is er ook een betaalde versie van deze plugin. Deze heeft alles wat de ‘gewone’ Relevanssi plugin heeft, plus een aantal extra’s.

De mooiste extra vind ik zelf de mogelijkheid om niet alleen je website te indexeren, maar ook de PDF, DOC, RTF, ePub, ODT en talloze andere office bestanden die vanuit je website (binnen dezelfde website) gelinkt zijn. Dat kan nuttig zijn, wanneer jouw site een kennisbank is die links naar allerlei office documenten.

Overige voordelen van de betaalde versie zijn :

 • Gebruikersprofielen worden ook meegenomen in de indexering en zoekacties. Dat kan handig zijn, wanneer je bijvoorbeeld een website hebt met een groot aantal auteurs.
 • Naast ‘Categorie’ en ‘Tags’ worden ook de custom-taxonomies meegenomen in de zoek- en indexeer acties.
 • Plugin komt met ‘Bedoelde je soms…’ suggesties in eenzelfde stijl als Google het doet.
 • In de standaard versie kan je kiezen of je ‘EN’ of ‘OF’ resultaten van je zoekopdracht wil krijgen (EN: Alle woorden moeten voorkomen, OF: Eén of meer van de woorden moet voorkomen). In de Premium versie kan de zoekende dit zelf instellen per zoekopdracht.
 • In de betaalde versie heb je ook een ‘NOT’ operator. Dus zoekwoord A moet wel voorkomen, maar zoekwoord B mag niet voorkomen.
 • Per post type kan je het ‘gewicht’ instellen, in plaats van één set wegingsfactoren voor alle post typen.
 • Je kan een gewicht instellen op basis van post dates. Bijvoorbeeld: ‘Artikelen ouder dan een jaar krijgen lagere prioriteit’.
 • Support voor WordPress Multi Site
 • Instellingen kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd.
 • Ondersteuning voor WP CLI
 • Sticky posts gebaseerd op zoektermen.
 • Zoekresultaten kunnen worden omgeleid. Zo kan je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat als iemand zoekt op klantenservice, contact, contactpagina of support, direct naar de contactpagina wordt gestuurd, zonder dat eerst zoekresultaten worden getoond.
 • Ondersteuning voor ‘gerelateerde posts’.

Samenvatting en conclusie

Wanneer we kijken naar de standaard mogelijkheden van Relevanssi, dan is dit al behoorlijk uitgebreid en kan deze plugin zich makkelijk meten met een andere plugins zoals bijvoorbeeld SearchWP. Het grote verschil tussen SearchWP en Relevanssi is, dat je met Relevanssi al heel veel functionaliteit gratis hebt.

Relevanssi is een goede plugin om de zoekfunctie op je site te versnellen en te verbeteren. Wanneer je bovendien gebruik maakt van de log functie, en ook regelmatig iets met die log doet, kan het je site nog verder toegankelijk maken.

Bovendien beschikt Relevanssi over een goed gedocumenteerde en uitgebreide filter API, waardoor de functionaliteit van Relevanssi ook buiten de standaard instellingen om makkelijk naar de hand te zetten is. Tenminste, wanneer je niet schrikt van enige PHP code snippets.

Volgens de makers van Relevanssi zelf, is niet zomaar iedere plugin geschikt om met Relevanssi samen te werken. Op hun site hebben ze een lijst van de plugins die niet werken, of die beperkt werken, wanneer je deze samen met Relevanssi gebruikt.

Nog niet uitgelezen?

Vind je dit artikel interessant? Mooi! Want ik heb nog veel meer te bieden. Op deze site vind je letterlijke honderden artikelen over WordPress, marketing, e-commers, e-learning en nog veel meer onderwerpen. Op zoek naar meer informatie? Kies één van de trefwoorden hieronder of tik een zoekopdracht in.

Wees eens aardig en deel dit met je vrienden
Enkele trefwoorden om vergelijkbare posts te vinden:

Word je website de baas. Neem vandaag nog contact op!

Contact Information

WordXPression 
Imkersdreef 525
7328DG Apeldoorn
06-10449807 (van 9:00 tot 17:00 van ma-vr)

KVK : 75580152 

Social media
Stuur een bericht

Wellicht heb je interesse in één van deze trainingen van WordXPression?

Google Analytics met GA4 – Introductie

14 september 2022

Elementor voor aankomende experts

12 en 13 december 2022

Elementor voor Beginners

8 oktober 2022